Keisis „LTG Cargo“ valdybos pirmininkas

LTG grupės krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ valdyboje planuojami pokyčiai. Nuo sausio 11 d. dėl asmeninių priežasčių valdybos nario ir jos pirmininko pareigas palieka Arnoldas Ūkeniekas. LTG grupė netrukus skelbs naujo valdybos nario atranką.

„Esu dėkingas visai komandai už pastarųjų metų proveržį ir susitelkimą į pozicijų stiprinimą Europoje, dėmesį klientų poreikiams bei atsparumo didinimą. Esu įsitikinęs, kad jau pradėti projektai ir aiški „LTG Cargo“ vizija leis bendrovei toliau sėkmingai vystyti paslaugas bei siūlyti konkurencingus sprendimus klientams“, – sako A. Ūkeniekas.

„Dėkoju A. Ūkeniekui už pastaraisiais metais parodytą lyderystę ir nuveiktus darbus užtikrinant efektyvią „LTG Cargo“ veiklą. Siekiant visapusiškos integracijos į Europos geležinkelių tinklą, stiprinant konkurencingų paslaugų teikimą Lietuvos klientams bei plėtojant naujus maršrutus į Vakarus, bendrovės valdyba su jos pirmininku priešakyje kryptingai užtikrino Grupės strategijos atnaujinimą, kėlė ambicingus tikslus bei diegė gerosios valdysenos praktikas“, – sako LTG grupės vadovas Egidijus Lazauskas.

Pasak E. Lazausko, A. Ūkeniekas reikšmingai prisidėjo prie „LTG Cargo“ sustiprintų intermodalinių krovinių gabenimo jungčių į Vakarus – Duisburgą, Slavkovą, ir bendrovės išvystyto lankstumo, teikiant konkurencingas paslaugas klientams bei rinkai itin reikšmingo sprendimo pradėti bendrovės turimo techninio parko atnaujinimą. Planuojama, kad per kelerius metus „LTG Cargo“ už 100 mln. eurų įsigis naujus elektrinius lokomotyvus bei iki 500 grūdvežių.

Vadovaujantis gerosiomis korporatyvinio valdymo praktikomis nauja „LTG Cargo“ valdyba buvo išrinkta praėjusių metų sausį. Valdybos kadencija tęsis iki 2027 m. sausio 23 d. Įmonės valdybą sudaro du nepriklausomi valdybos nariai, du bendrovės LTG deleguoti nariai bei valdybos narys – valstybės tarnautojas.