LTG grupė: Vilniaus apygardos teismo nutartis formuoja atsakomybės už sankcijų laikymąsi praktiką

LTG grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ laimėjo teisinį ginčą Vilniaus apygardos teisme  dėl atsisakymo gabenti kliento  vagonus, siejamus su sankcionuotu asmeniu. Kol kas tai – pirmasis  Vilniaus apygardos teismo sprendimas LTG grupės ginčuose, kuriuo formuojama praktika, jog pasekmės už sankcijų įgyvendinimą tenka įmonėms, kurios bando jas apeiti. 

„Esame įsitikinę, jog pastebėjusios mėginimus apeiti sankcijas, visos suinteresuotos šalys turėtų siekti vieno tikslo – teikti prioritetą Lietuvos užsienio ir saugumo politikos interesams, stabdyti bandymus apeiti ribojamąsias priemones ir užkirsti kelią šalių agresorių veikėjams gauti finansinę naudą.

Todėl teigiamai vertiname praktiką formuojantį teismo sprendimą, kuriuo dar kartą patvirtinta, kad „LTG Cargo“ veikė tinkamai. Pasekmės už patiriamus nuostolius, atsiradusius dėl siekio gabenti su sankcionuotais asmenimis siejamus krovinius, tenka pačiam užsakovui, o sankcijų įgyvendinimas negali būti baudžiamas“, – akcentuoja LTG grupės Verslo atsparumo vadovas Gediminas Šečkus.

Dar praėjusių metų pradžioje LTG grupės bendrovei „LTG Cargo“ sugriežtinus atitikimo sankcijoms užtikrinimo mechanizmus, krovinių vežėja geležinkeliu užfiksavo kliento gabenamų krovinių sąsajas su Europos Sąjungoje sankcionuotais asmenimis. Tik užfiksavus, jog buvo siekiama su sankcionuotais asmenimis siejamai įmonei „RusVinyl“ iš Lietuvos išvežti vagonus, „LTG Cargo“ nedelsdama sustabdė paslaugų teikimą klientui ir informavo, jog atsisako grąžinti vagonus į Baltarusiją.

Su tokiu sprendimu bendrovė „Margūnas“ nesutiko ir kreipėsi į teismą dėl patirtų nuostolių, kilusių atsisakius iš šalies išgabenti vagonus. Pirmosios instancijos teismas dar praėjusių metų pabaigoje priėmė sprendimą, jog bendrovės „RusVinyl“ atžvilgiu buvo galima įgyvendinti tarptautinių reglamentų reikalavimus ir nesuteikti galimybės tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis ekonominiais ištekliais. Dar daugiau – teismas įvertino, kad „LTG Cargo“  vykdydama sankcijų patikrą elgėsi teisėtai.

Be to, teismas nusprendė, kad „Margūnas“ pats turi įvertinti, savo veiklos atitikimą sankcijų reikalavimams. Tačiau klientas su Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu nesutiko ir pateikė apeliacinį skundą.

Apeliacinės instancijos (arba Vilniaus apygardos teismas) teismas pritarė pirmosios instancijos teismo sprendimui ir konstatavo, kad „LTG Cargo“ veikė aktyviai, prašė gabenamų krovinių atitikimui sankcijų reikalavimams būtinų duomenų, ir  juos vertino, todėl: „nurodytos aplinkybės leidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė, atsisakydama pristatyti OOO „RusVinyl“ vagonus, iš esmės veikė taip, kaip aptarta tiek Tarptautinių sankcijų įstatyme, tiek Reglamente <...>, t. y. surinktų duomenų kontekste pagrįstai susilaikė nuo veiksmų, kuriais galėjo būti išvengiama Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų, todėl jos veiksmai negali būti laikomi neteisėtais“.