LTG skaičiuoja dėl gaisro patirtą žalą, svarstoma nutraukti sutartį su nuomininku

Jei paaiškėtų, kad kovo 27 d. LTG teritorijoje Vilniuje gaisras kilo dėl nuomininko kaltės, LTG grupė vertins galimybes nutraukti sutartį su nuomininku įmone „Ruvis“. Taip pat skaičiuojama LTG patirta žala.

Likviduojant vieną didžiausių pastarojo meto gaisrų Vilniuje, į pagalbą ugniagesiams pasitelkta LTG grupės įmonių technika, visą naktį dirbo ir kelios dešimtys geležinkelių darbuotojų.

„LTG grupės įmonių darbuotojai nuo pat pradžių prisidėjo prie gaisro likvidavimo darbų – esu dėkingas kiekvienam iš jų, skyrusių savo laiką ir jėgas padedant tarnyboms susidoroti su vienu didžiausių pastarojo meto gaisrų, – sako Egidijus Lazauskas, LTG grupės generalinis direktorius, – glaudžiai bendradarbiaujame su atsakingomis institucijomis, siekiant išsiaiškinti gaisro aplinkybes. Jaučiame atsakomybę užtikrinti, kad ateityje tokie įvykiai LTG teritorijoje nebepasikartotų, todėl iš naujo įvertinsime LTG teritorijose esančių nuomininkų veiklas“.

Gaisro vietoje dirbo gausios ugniagesių gelbėtojų bei LTG grupės įmonių darbuotojų pajėgos. Gaisro likvidavimo darbams pasitelktos devynios geležinkelių cisternos, kurios naudotos teritorijoje esančio vandens susiurbimui ir sandėliavimui, kad gaisro gesinimui panaudotas vanduo nepatektų į aplinką. Metalo laužo perkrovimo darbams naudota grupės bendrovės „LTG Infra“ technika.

Šiuo metu LTG bendradarbiauja su atsakingomis institucijomis, teikia visą reikiamą informaciją, padėsiančią išsiaiškinti gaisro aplinkybes bei priežastis.

Atliks nuomininkų vertinimą

Siekiant įvertinti visas galimas rizikas, susijusias su nuomininkų veikla LTG teritorijose, LTG imasi atlikti vidinį nuomininkų vertinimą. Bus peržiūrimos visos galiojančios sutartys, nuomininkų vykdomos veiklos bei sprendžiama dėl galimų tokių veiklų keliamų rizikų.

Nuomos sutartis su bendrove „Ruvis“ sudaryta 2014 m. Įmonė nuomojosi komercinės paskirties sklypą ir patalpas LTG priklausančioje teritorijoje, adresu Panerių g. 56. UAB „Ruvis“ išsinuomotoje teritorijoje vykdė metalo supirkimo veiklą. Nuomininko įsipareigojimuose numatyta, kad veikla turi būti vykdoma teisėtai, nepažeidžiant teisės aktų keliamų reikalavimų ir užtikrinant saugai keliamų reikalavimų tinkamą įgyvendinimą