LTG strategija įvertinta maksimaliu balu

Valdymo koordinavimo centras (VKC) paskelbus Gerosios valdysenos indekso 2023-2024 metams rezultatus, LTG grupės strategija „Integracija į Europą“ įvertinta aukščiausiu balu. Bendrovei maksimalus – 10 balų – įvertinimas pirmą kartą skirtas visais penkiais VKC analizuotais pjūviais.

Valstybės valdomos įmonės šiemet buvo vertintos aplinkos veiksnių analizės, misijos, vizijos, vertybių ir strategijos krypties, strateginių tikslų ir uždavinių, finansinių prognozių bei atitikimo akcininko lūkesčiams aspektais.

„Pristatydami atnaujintą strategiją užsibrėžiame aiškius ilgalaikius tikslus. Iki šio įvertinimo kartu su visa komanda ir LTG valdyba ėjome nuosekliai. Pastaraisiais metais gilinome analizes, įvertinome tobulintinas sritis ir tas, kurios mus veda pirmyn. Identifikavome ilgalaikei vizijai – būti transporto stuburu – pasiekti reikalingus sprendimus. Šis nepriklausomas vertinimas leidžia įsitikinti, jog tinkamai vykdome akcininko lūkesčius, kuriame naudą ir valstybei, ir visuomenei“, – sako LTG grupės vadovas Egidijus Lazauskas.

Pasak jo, naujausias VKC vertinimas taip pat yra signalas rinkai, rodantis pasitikėjimą LTG grupės tvaraus augimo ir ateities perspektyvomis. Kartu tai yra postūmis toliau vystyti strategiją ir joje suplanuotus projektus, pirmiausia – elektrifikavimo darbus, keleivių traukinių parko atnaujinimą, elektrinių krovinių traukinių lokomotyvų įsigijimą ir tęsiamą „FREE Rail“ programą.

LTG grupės strategija apima penkias pagrindines kryptis: verslo plėtrą į Šiaurės ir Vakarų Europą, veiklos efektyvumo didinimą, organizacinės kultūros stiprinimą, verslo atsparumą ir tvarumą. Įgyvendinant šias kryptis visos LTG grupės įmonės siekia bendros vizijos – tapti transporto sistemos stuburu.