LTG verslo atsparumo direktoriumi paskirtas Gediminas Šečkus

LTG grupės verslo atsparumo direktoriumi paskirtas Gediminas Šečkus. Jis šias pareigas pradeda eiti nuo vasario 1 d.

„Siekiant sėkmingos plėtros, Grupėje itin svarbi tampa verslo atsparumo funkcija, turinti užtikrinti tiek technologinę atitiktį Europos standartams, kibernetinį saugumą bei rizikų valdymą, tiek ir sankcijų įgyvendinimo kontrolę. Tikiu, kad Gedimino sukaupta patirtis bei gilus geležinkelių sektoriaus išmanymas prisidės prie šių strateginių tikslų įgyvendinimo“, – sako Egidijus Lazauskas, LTG grupės vadovas.

Naujasis verslo atsparumo direktorius bus atsakingas už įmonių grupės rizikų valdymą, verslo saugumą, kibernetinį saugumą, programos „FREE Rail“ vystymą ir sankcijų įgyvendinimo kontrolę, aplinkosaugą. 

„Strateginėje LTG įmonių grupėje atsparumas nuo išorės ir vidaus neigiamų faktorių yra ypač svarbi kasdienės veiklos dalis. Tikiu, kad mano patirtis geležinkeliuose leis toliau didinti verslo atsparumą su ryžtinga ir kūrybinga LTG grupės komanda, taip pat demonstruoti lyderystę Lietuvoje ir visame regione valdant iškylančius iššūkius“, sako G. Šečkus, naujasis LTG verslo atsparumo direktorius.

G.Šečkus LTG grupėje dirba jau septintus metus. Penkerius iš jų vadovavo grupės keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ Korporatyvinės veiklos padaliniui, o nuo praėjusių metų kovo ėjo programos „FREE Rail“ vadovo pareigas. LTG inicijuota „FREE Rail“ programa skirta visapusiškai integruoti regiono geležinkelius į Europos geležinkelių sistemą, sukuriant ir įgyvendinant Baltijos regionui pritaikytą geležinkelių veiklos modelį, pagrįstą Europos Sąjungos (ES) geležinkelių standartais, geriausia praktika ir suderintą su plačiosios vėžės specifika (EU+).

Nuo praėjusių metų spalio G. Šečkus taip pat laikinai vadovavo bendrovei „LTG Link“, kai pasibaigus kadencijai ankstesnis vadovas paliko šias pareigas.

Naujojo LTG verslo atsparumo direktoriaus atranka paskelbta praėjusių metų viduryje.