Privatumo pranešimas

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. rugpjūčio 18 d.

 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG arba Bendrovė ar tiesiog mes) saugo informaciją apie Jus, tvarkydama duomenis vadovaujasi Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR1) ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Šiame LTG privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) pateikiama išsami informacija apie tai.

 


1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1. Kas pateikiama šiame Privatumo pranešime?

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie Jus apsaugą?

3. Kodėl ir kokią informaciją apie Jus renkame?

4. Kokią informaciją privalote mums pateikti ir kodėl?

5. Iš kur gauname informaciją apie Jus?

6. Kam perduodame informaciją apie Jus?

7. Ar Jūsų duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

8. Kokias teises turite?

9. Kaip galite įgyvendinti savo teises?

10. Ar Jus profiliuojame ir priimame automatizuotus sprendimus?

11. Ar mūsų interneto puslapis palieka slapukus Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje?

12. Kaip galite valdyti slapukus?

13. Kaip pašalinti slapukus iš savo įrenginio?

14. Kaip susisiekti su Bendrove ar duomenų apsaugos pareigūnu?