Prisidedame prie visų 17 tarptautinių Darnaus vystymosi tikslų, iškeltų Jungtinių Tautų organizacijos. Dėl veiklos specifikos didžiausią dėmesį skiriame šešiems tikslams – jų siekdami planuojame ir galime padaryti didžiausią pokytį:

3. Gera sveikata ir gerovė 

8. Darnus ekonominis augimas, produktyvus įdarbinimas ir tinkamas darbas

9. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra

11. Darnūs miestai ir bendruomenės

12. Atsakingas vartojimas ir gamyba

13. Klimato kaitos poveikio švelninimas