Siekdami mažinti geležinkelių poveikį šalia ruožų gyvenantiems gyventojams, statome triukšmą mažinančias sieneles. Viešojoje geležinkelių infrastruktūroje jau yra pastatyta daugiau kaip 37 km triukšmą slopinančių sienelių ir šis skaičius nuolat auga.

Tokių projektų pavyzdžiai –2021 metais Šiauliuose Margių g. (840 metrų sienelių) ir Lentvaryje (1189 metrų sienelių) įrengtos triukšmo sienelės. Tais pačiais metais įgyvendinant vieną iš Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos uždavinių parengtas viešosios geležinkelių infrastruktūros strateginis triukšmo žemėlapis.

2022 metais atlikta triukšmo žemėlapio analizė ir nustatyta, kiek gyventojų yra veikiami viršnorminio geležinkelių transporto keliamo triukšmo, parinktos triukšmą mažinančios priemonės prioritetinėse vietose.