Sertifikuota antikorupcinė vadybos sistema LTG grupėje

LTG veikla atitinka griežtus tarptautinio antikorupcinio standarto ISO 37001 reikalavimus – tai patvirtina LTG Grupei išduotas ISO sertifikatas. LTG laikosi nulinės tolerancijos korupcijai principo ir turi įdiegtą tikslingų atsparumo korupcijai priemonių sistemą, o numatytas priemones įgyvendina visi darbuotojai, nepriklausomai nuo einamų pareigų.

Tarptautinė standartizacijos organizacija (angl. International Organization for Standartization, ISO) išleido standartą 37001 – „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (Lietuvoje šis standartas platinamas su žymeniu LST ISO 37001:2016). Šiame standarte pateikiami reikalavimai ir gairės organizacijoms, siekiančioms sukurti, įdiegti ir tobulinti vadybos sistemą, skirtą korupcijos rizikai mažinti. Dar kitaip tai vadinama antikorupcine vadybos sistema. Įmonės, kurios pritaiko tokią antikorupcinę sistemą, lengviau pritraukia patikimų investuotojų, turi didesnį verslo partnerių ir visuomenės pasitikėjimą, įsipareigoja aiškiau ir skaidriau vykdyti veiklas, geba atpažinti ir identifikuoti veiklose kylančias rizikas, jas valdyti ir numatyti tinkamas jų minimizavimo priemones.

Antikorupcinę vadybos sistemą sudaro procesų, sprendimų ir įrankių visuma, padedanti organizacijai efektyviai vykdyti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią korupcijai ir lengviau aptikti korupcijos apraiškas, pastebėti neteisėtos veiklos atvejus. Į šią sistemą įeina korupcijos rizikų vertinimas, įvairių pažeidimų tyrimas, galimybių darbuotojams pranešti apie įvairius pažeidimus suteikimas ir kt.

LTG įmonių grupė ir ateityje bus nuolatos vertinama, ar antikorupcinė vadybos sistema joje veikia efektyviai.

Daugiau apie korupcijos prevenciją skaitykite čia.