LTG grupė, būdama socialiai atsakinga, vykdo veiklą laikydamasi įsipareigojimų aplinkai – efektyviai naudojame energijos ir gamtos išteklius, ieškome sprendimų, leidžiančių sumažinti veiklos neigiamą poveikį aplinkai ir klimato kaitai, skatiname ekologiškiausio transporto plėtrą.

Atsižvelgiant į tai, 2021 m. patvirtinome LTG grupės aplinkos apsaugos strategiją 2030+, kurioje įvardijome LTG grupės aplinkos apsaugos tikslus iki 2030 metų ir numatėme jų įgyvendinimo priemones, siekdami kryptingai mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir klimato kaitai ir iki 2050 metų tapti klimato kaitai neutralia organizacija.

Aplinkosaugos strategijoje išskyrėme 8 pagrindinius LTG grupės prioritetus ir nustatėme ambicingus tikslus kiekvienoje srityje: