LTG Grupė vienu iš prioritetų laiko bendruomenių ir kitų suinteresuotų visuomenės grupių informavimą apie joms svarbius procesus, jų įtraukimą į vystomas tvarumo ir kitas iniciatyvas. LTG Grupė periodiškai ir proaktyviai supažindina šias auditorijas su savo veikla, sektoriaus aktualijomis, įgyvendinamais ir planuojamais įgyvendinti projektais, aktyviai skatina ir vysto abipusį dialogą. Grupės įmonių iniciatyvos apima platų ir prasmingą veiklų spektrą – nuo bendradarbiavimo su bendruomenėmis siekiant pagerinti vietovėse šalia geležinkelio įsikūrusių žmonių gyvenimo kokybę iki tvarių logistikos sprendimų skatinimo, nuo edukacijų apie saugų elgesį prie geležinkelio iki siekio šiuolaikiškai papasakoti geležinkelių istoriją ir supažindinti visuomenę su šios srities specialistų darbu.
Tokiu būdu Grupė nuolat stiprina atskaitomybę ir bendradarbiavimą su visomis suinteresuotomis visuomenės grupėmis, puoselėja atvirumo ir skaidrumo kultūrą. Grupė suvokia, kad tik skaidri, atvira efektyvi, moderniais valdymo principais pagrįsta veikla skatina pažangą ir gali sukurti daugiausia vertės tiems, kuriems yra atskaitinga – visai visuomenei.

Valstybinės svarbos projektas Rail Baltica bus svarbus postūmis regionų plėtrai, vykdant infrastruktūros plėtrą ir kuriantis naujoms darbo vietoms. Todėl už Rail Baltica projekto įgyvendinimą Lietuvoje atsakingos „LTG Infra“ atstovai inicijuoja susitikimus su Lietuvos
savivaldybių asociacija bei savivaldybėmis, kurių teritorijoje bus tiesiamas europinis geležinkelis. Susitikimų tikslas – pristatyti projekto progresą tiek tarptautiniu tiek nacionaliniu lygiu, aptarti aktualius klausimus. Planuojama, kad tokie susitikimai bus periodiniai, taip pat pagal poreikį savivaldybių atstovai bus įtraukiami į projektų darbo grupes.