LTG grupė yra viena didžiausių elektros energijos vartotojų Lietuvoje, todėl siekdami palikti kuo mažesnį pėdsaką gamtai, nuo 2019 metų naudojame tik žaliąją elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Visų kursuojančių elektrinių traukinių (pavyzdžiui, maršrutu Vilnius–Kaunas) poveikis aplinkai lygus nuliui – taip sudarome galimybes gyventojams naudotis žaliuoju transportu ir keliauti be pėdsako gamtai.

Aplinkos apsaugos strategijoje iškelti energijos efektyvumo didinimo tikslai:

  • Iki 2030 m. sumažinti energijos sąnaudas 40 proc., o iki 2050 m. – 50 proc., pervežant krovinius ir keleivius, lyginant su 2005 m.;
  • Pasiekti, kad iki 2030 m. 30 proc. geležinkelių transporto suvartojamos energijos sudarytų AEI (atsinaujinančių energetinių išteklių) energija;
  • 2030 m. AEI dalis šilumos gamyboje turi sudaryti 45 proc., o 2050 m. – 80 proc.

Prieinamumo pasirinkimai