LTG vykdoma skaitmeninė transformacija, kuri padeda efektyviau naudoti LTG Grupės išteklius, mažina susidarančias atliekas bei teršalų kiekį ir tiesiogiai prisideda prie aplinkos apsaugos ir mažesnės taršos.

Skaitmeninimas taip pat suteikia platesnę galimybę žengti į naujas veiklos sritis, didinti ir diversifikuoti pajamų srautus, bei ženkliai prisideda prie veiklos produktyvumo ir efektyvumo didinimo. Siekiama užtikrinti sklandžiai teikti paslaugas, esminius veiklos procesus ir darbuotojų kompetenciją bei įgalinti inovacijų ekosistemos vystymą, ypač aplinkosaugos ir žiedinės ekonomikos srityse. Perkėlus daugelį kasdieninių sudėtingų procesų į skaitmeninę erdvę, pavyko
efektyviau naudoti resursus, padidinti sprendimų priėmimo greitį ir sprendimų pagrįstumą, sumažinti klaidų tikimybę ir didinti saugumą.

Skatinant inovatyvių techninių sprendimų diegimą, LTG grupėje planuojami ar vykdomi šie pilotiniai projektai:

  • Išmanusis apšvietimas, skirtas įvertinti išmanių energijos suvartojimą mažinančių sprendimų LTG objektuose diegimo galimybes;
  • Kuro sąnaudų geležinkelio riedmenyse stebėjimas, skirtas stebėti kuro suvartojimą, atsižvelgiant į nustatytas kuro suvartojimo normas priklausomai nuo valdymo režimų, bei ieškoti sprendimų kuro suvartojimo efektyvumui didinti bei sąnaudoms mažinti;
  • Saulės modulių įrengimas garsą slopinančiose sienėse, skirtas įvertinti vertikalaus dvipusio saulės modulio efektyvumą realiomis sąlygomis bei garsą slopinančios medžiagos efektyvumą esant sumontuotiems saulės moduliams. Numatomas bandomos technologijos efektas – sumažintos garsą slopinančių sienelių pastovios sąnaudos bei perkamos elektros energijos kiekis, didinamas gaminamos elektros energijos kiekis iš atsinaujinančių energijos šaltinių;
  • Saulės modulių įrengimas ant LTG pastatų stogų,  siekiant nustatyti fotoelektrinių saulės jėgainių įrengimo galimybes ir atsinaujinantčios energijos gamybos potencialą;
  • Automatizuotas pervažos stebėjimas, siekiant automatizuotai fiksuoti KET pažeidimus, automobilių transporto valstybinius numerius, sustojusias transporto priemones pervažos teritorijoje, nustatyti kiek automobilių pravažiuoja pervažas per parą ir kiek automobilių pravažiavo po užtvarų pakėlimo per atitinkamą laiko intervalą;
  • Objektų stebėjimas geležinkelio stotyje, skirtas nustatyti kasip stebėjimo technologijos gali būti naudojamos kaip prevencinė priemonės didesniam saugumui stoties teritorijoje ir pastate užtikrinti.

Prieinamumo pasirinkimai