LTG Grupėje didelis dėmesys skiriamas praeityje užterštų teritorijų identifikavimui, tyrimams ir tvarkymo programų parengimui.
Siekiant valdyti jau identifikuotas užterštas teritorijas LTG Grupėje 10 teritorijų vykdoma požeminio vandens monitoringas.

LTG Grupės tikslas – identifikuoti LTG Grupės valdomas užterštas teritorijas ir iki 2030 m. sutvarkyti prioritetines užterštas teritorijas atliekant šiuos veiksmus:

  • Informacijos apie užterštas teritorijas surinkimas bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis;
  • Užterštų teritorijų tvarkymo programos sudarymas, nustatant prioritetines užterštas teritorijas ir tvarkymo būdą bei finansavimo poreikį;
  • Prioritetinių užterštų teritorijų ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo / monitoringo planų parengimas.