Ateitį kuriame šiandien

Mūsų strategija jungia visas grupės įmonių veiklas – krovinių bei keleivių vežimą ir su tuo susijusias logistikos paslaugas vietinėje ir tarptautinėje rinkose, infrastruktūros valdymą, prioritetinių investicinių projektų įgyvendinimą. Nuolat keičiantis tiek išorės, tiek ir vidaus aplinkai, strategiją kasmet peržiūrime ir atnaujiname – taip užtikriname kokybišką strategijos įgyvendinimą, lanksčiai reaguojame į naujas galimybes ir tendencijas.

Mūsų misija, vizija ir vertybės

  • Mūsų misijajungiame žmones ir verslus tvaresnei ateičiai.
  • Ateities pasaulyje geležinkelis iš jungties tampa ašimi, aplink kurią į vieną tinklą telkiasi automobilių keliai, jūrų ir oro uostai, mūsų vizija – būti transporto sistemos stuburu.
  • Išskyrėme vertybes, kurios mus motyvuoja dirbti išvien šiandien, įkvepia siekti ilgalaikių tikslų:

ATSAKOMYBĖ

KLIENTAS

BENDRADARBIAVIMAS

TOBULĖJIMAS

Mūsų strateginiai prioritetai

Mūsų įmonių grupė yra vienas didžiausių Lietuvos darbdavių, kuriantis naudą valstybei. Santykius su darbuotojais ir suinteresuotomis šalimis grindžiame socialiai atsakingo verslo vertybėmis, diegdami etiško, tvaraus ir skaidraus verslo principus.

Rūpinamės aplinka ir palikimu ateities kartoms

Rūpinamės aplinka ir palikimu ateities kartoms

Telkiame transporto sektoriaus dalyvius ir inicijuojame tvarius keleivių ir krovinių judėjimo sprendimus, mažindami CO2 taršą ir avaringumą keliuose.

Kuriame naujas galimybes ir žmonėms, ir verslui

Kuriame naujas galimybes ir žmonėms, ir verslui

Įtvirtindami pagrindą reikalingoms jungtims ir šalies viduje, ir su kitomis Europos šalimis, siekiame plėsti logistiką geležinkeliais europine vėže.

Skatiname inovatyvumą, užtikriname patikimumą

Skatiname inovatyvumą, užtikriname patikimumą

Siekiame turtą valdyti skaidriai ir efektyviai, todėl diegiame šiuolaikiškus technologinius sprendimus, prisidedame prie inovacijų skatinimo Lietuvoje.

Jaučiamės atskaitingi darbuotojams ir visuomenei

Jaučiamės atskaitingi darbuotojams ir visuomenei

Rūpinamės savo darbuotojais, dalijamės žiniomis su transporto sistemos dalyviais – nuo plačiosios visuomenės ir verslo įmonių iki sprendimų priėmėjų.