Kuriame tvaresnę ateitį

Būdama didžiausia Baltijos šalyse geležinkelių grupė, LTG savo veikla siekia prisidėti prie valstybės pažangos ir tvarumo Lietuvoje skatinimo.

LTG grupės tvaresnės ateities kūrimo pagrindą sudaro aplinkos apsaugos, socialinės partnerystės, atsakingos valdysenos ir ekonominės pažangos sritys. LTG siekia tvarumo ir rūpestingo požiūrio į aplinką ir santykiuose su visomis suinteresuotomis šalimis: darbuotojais, visuomene, valstybe ir institucijomis, klientais, tiekėjais ir partneriais.

Ilgalaikis LTG tvarumo veiklos tikslas - suformuoti LTG įmonių grupės tvarumo kultūrą ir praktiką, padedančią kurti ir įgyvendinti ilgalaikę LTG įmonių grupės strategiją bei didinti LTG įmonių grupės patrauklumą visoms suinteresuotoms šalims. Siekdama šio tikslo, LTG įmonių grupė vadovaujasi šiais Tvarumo veiklos įgyvendinimo principais:

  • Iniciatyvumas. Suprantama būtinybė prisitaikyti prie greitai besikeičiančių aplinkybių, dėl to nuolatos nustatomi ir (ar) atnaujinami prioritetai, iniciatyvos, projektai ir veiklos tvarumo srityse, atsižvelgiant į prioritetus nustatytus Politikoje, siekiant užtikrinti nuolatinį ir tvarų LTG įmonių grupės augimą.
  • Įsitraukimo skatinimas. Į visas tvarumo prioritetams įgyvendinti skirtas iniciatyvas bei veiklas siekiama įtraukti reikalingas išorines ir vidines suinteresuotas šalis ir siekti aktyvaus dalyvavimo.
  • Įgyvendinimo savalaikiškumas. Skiriami pakankami ir reikalingi resursai bei užtikrinamas visų suinteresuotų šalių dėmesys tvarumo veiklų įgyvendinimui tiek Transformacijos portfelio, tiek kitų projektų ar veiklų apimtyje LTG įmonių grupės įmonių lygmenyje.
  • Nuolatinė stebėsena ir tobulinimas. Atliekama nuolatinė tvarumo veiklų įgyvendinimo stebėsena, nuolatos ieškoma būdų, kaip gerinti tvarumo veiklą. Siekiama, jog verslo partneriai ir tiekėjai laikytųsi tvarumo principų bei vykdoma jų veiklos stebėsena.
  • Atsakomybė ir atskaitomybė. Siekiama užtikrinti tvarumo prioritetų ir susijusių tikslų įgyvendinimą bei atskaitomybę, todėl pagal Tvarumo veiklos valdymo modelį, rengiamos ir suinteresuotoms šalims laiku teikiamos periodinės tvarumo veiklų ir (ar) pažangos ataskaitos, aprašančios LTG įmonių grupės tvarumo veiklų rezultatus, vykdomas iniciatyvas, veiklos planus ir LTG įmonių grupės pažangą tvarumo srityje.
  • Skaidrumas ir vieša komunikacija. Duomenys ir informacija apie LTG įmonių grupės pažangą tvarumo srityje yra atskleidžiama viešai vadovaujantis pasaulyje pripažįstamais standartais ir plačiam suinteresuotų šalių ratui skirtais formatais bei būdais tiek LTG įmonių grupėje, tiek išorėje.