Žiniasklaidai

Dėl leidimų filmuoti ir fotografuoti geležinkelio stotyse ir jų teritorijose

Geležinkelio stotys ir jų teritorijos pripažįstamos apsaugos zona, todėl norint filmuoti ir/ar fotografuoti geležinkelio stotyse, kituose objektuose ir jų teritorijų apsaugos zonose žurnalistams, operatoriams ir fotografams reikalingas leidimas.

Dėl leidimų rekomenduojame kreiptis prieš 24 val. iki planuojamo filmavimo ir/ar fotografavimo. Kreipiantis dėl leidimo, žurnalistai gali būti paprašyti pateikti žurnalistinę veiklą įrodančius dokumentus (pvz. žurnalisto pažymėjimą, ar dokumentą, patvirtinantį žurnalisto sutartinius santykius su viešosios informacijos rengėju ir (ar) skleidėju).

Dėl leidimų filmuoti ir/ar fotografuoti visuomenės informavimo tikslais prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais žiniasklaidai.

Kontaktai

Korporatyvinė įmonių grupės informacija

Novilė Valančė

AB „LTG Cargo“ (krovinių vežimas)

 

Kotryna Dzikaraitė-Misiūnė

„Rail Baltica“ projektas

 

Gintarė Žalytė-Štarienė

UAB „LTG Link“ (keleivių vežimas)

 

Olga Malaškevičienė

AB „LTG Infra“ (geležinkelių infrastruktūra)

Domas Jurevičius

Keleiviniai traukiniai

Krovinių gabenimas

Infrastruktūra