UAB Geležinkelio tiesimo centras vagonų komplektų aukcionas Nr. 2024TVP-149

Paskelbta 2024-02-27 13:13

UAB "Geležinkelio tiesimo centras" aukciono būdu parduota naudotus geležinkelio riedmenis esančius Lentvaryje ir Šilėnuose (Šiaulių reg.)

Parduodamų riedmenų sąrašas pateiktas dokumente „Riedmenys".

Registracija į aukcionus ir aukcionai vyksta http://www.evgauction.eu. Registracijos patvirtinimui sumokamas registracijos įnašas ir mokėjimo kopija "prisegama" http://www.evgauction.eu registruojantis į šį aukcioną.

Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, turi sudaryti su aukciono organizatoriumi  UAB „Eksporto vystymo grupė" Susitarimą dėl dalyvavimo internetiniame aukcione tvarkos (toliau – Susitarimas) pagal jo tipinę formą, skelbiamą https://www.evgauction.eu/storage/app/evgauction-susitarimas-2022.pdf Iškilus klausimams, kreiptis į Darių telefonu: +370 687 53353.

Dėl riedmenų apžiūros ar kitais techniniais klausimais kreiptis - Igor Ščepanov tel.nr +370 61261697 arba el.p.: [email protected]

Dėl sutarties ar įsigijimo sąlygų kreipkitės į  Mindaugą Bulvydą, tel.: +370 66940479, e-mail.: [email protected]

UAB "Geležinkelio tiesimo centras" sells used railway rolling stock via auctions in Silenai and Lentvaris.

The list of rolling stock is in atached document called "Rolling stocks"

Registration for auctions and auctions are held at http://www. evgauction.eu.

To confirm your registration you have to pay the fee of auctions and a copy of payment u have to attached to specific auction. Also, please send a payment copy to [email protected].

Persons or companies intending to participate in the auction must sign an agreement with e.auctions platform UAB „Eksporto vystymo grupė", using a standart form, published at https://www.evgauction.eu/storage/app/evgauction-susitarimas-2022.pdf .

If u have any questions about agreement with e auctions platform please contact the owner of platform Darius +370 687 53353

For inspection and information about asset, please contact Igor Ščepanov , phone number +370 61261697 or email. [email protected]

For information about auction, purchase contract, purchase terms , please contact Mindaugas Bulvydas phone number  or email +37066940479 [email protected]